• 793 415 284
  • kontakt@carloscars.pl

Samochód zastępczy

OFERUJEMY BEZGOTÓWKOWE
wynajęcie pojazdu zastępczego z OC sprawcy!
Miałeś stłuczkę? Ktoś uszkodził Twoje auto? Zostałeś bez samochodu?
Dobrze trafiłeś!

W myśl obowiązującego prawa możesz wypożyczyć samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji czy wypadku, do czasu naprawy Twojego auta lub do dnia wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej!

Zarówno jeżeli użytkujesz pojazd do celów zarobkowych (auto „firmowe”) czy prywatnych możesz wynająć auto zastępcze bezgotówkowo w Naszej wypożyczalni.

Jeżeli posiadasz swoje prywatne auto, którym codziennie dojeżdzasz do pracy, szkoły czy na zakupy również należy Ci się auto zastępcze!

Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często celowo wprowadzją poszkodowanych w błąd i informują, że auto zastępcze się nie należy. To nieprawda!

Nie daj się oszukać!

Zadzwoń do nas!

Ubezpieczyciel „sprawcy” nie może nakazać czy wskazać skorzystania z konkretnej wypożyczalni dlatego zawsze masz prawo wynająć auto w CARLOS CARS!
Nie zgadzaj się na wynajem „auta zastępczego” od warsztatu, który rozlicza szkodę! W większości przypadków warsztaty proponują auta w opłakanym stanie nie nadające się do użytkowania! Często są to auta dużo niższej klasy niż Twoje auto, które zostało uszkodzone!
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i Twoich najbliższych! Masz do tego prawo!

WYNAJEM BEZGOTÓWKOWY – CARLOS CARS po podpisaniu odpowiednich dokumentów zwraca się w Państwa imieniu do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku/kolizji o zwrot poniesionych kosztów w Naszej wypożyczalni!
Wszystko odbywa się w formie bezgotówkowej! Oszczędzacie Państwo czas i nie musicie angażowac swoich pieniędzy!

Koszty wynajmu auta zastępczego są 100% pokrywane przez Ubezpieczyciela Sprawcy kolizji/wypadku!!!
Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 listopada br. w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych:

1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej?

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada br. w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Powyższa uchwała SN oznacza, że zakłady ubezpieczeń nie mogą odmawiać zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z tego powodu, że w miejscu zamieszkania poszkodowanego funkcjonuje komunikacja publiczna i w związku z tym na czas likwidacji szkody poszkodowany winien poruszać się tymi środkami transportu. Osoby, którym odmówiono w ten sposób wypłaty odszkodowania mogą zwracać się do ubezpieczycieli o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie.

Informujemy również, iż powyższa uchwała nie stanowi zmiany obowiązującego prawa, a jedynie wyjaśnienie jak należy rozumieć szkodę majątkową w postaci poniesionych kosztów najmu pojazdu mechanicznego przez osoby fizyczne wykorzystujące pojazdy mechaniczne do celów prywatnych oraz, że nie można odmawiać wypłaty odszkodowania ponieważ w miejscu zamieszkania, pobytu, czy pracy poszkodowanego funkcjonuje komunikacja publiczna.

W związku z powyższym, o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę mogą ubiegać się osoby, których roszczenie nie uległo przedawnieniu lub nie zostało oddalone prawomocnym wyrokiem sądu, jak również, gdy nie było przedmiotem zawartej ugody z ubezpieczycielem. Problematykę przedawnienie takich roszczeń reguluje art. 4421 kodeksu cywilnego